Різне

Економіка підприємства, Книги з менеджменту, Електронні книги, Електронні підручники для вузів.

29.06.2016

Економіка підприємства

Економіка підприємства, Книги з менеджменту, Електронні книги, Електронні підручники для вузів.

Електронний підручник: «Економіка підприємства»

Автори: Соломатов в. І.

Виробництво є найважливішою стороною господарської діяльності. Всяке підприємство не існує саме по собі, а пов’язане з економікою в цілому, тому при вивченні господарської діяльності підприємства необхідно розглядати її як з точки зору інтересів окремого підприємства, так і з точки зору інтересів усього суспільства.

Виробнича діяльність підприємства визначається не тільки загальними умовами господарювання, але і умінням менеджерів ефективно використовувати виробничі фактори. На основі пізнання закономірностей виробничого процесу з’являється можливість розробляти методи реалізації поставлених підприємством господарських цілей і приймати практичні рішення щодо їх досягнення.

Дослідженням господарських проблем, від яких залежить результативність виробництва, конкурентність виробленої продукції на ринку, ефективність використання економічної ситуації для успішного ведення бізнесу, займається економічна дисципліна, звана економіка підприємства.

Економіка підприємства є самостійною економічною дисципліною, тісно пов’язаної з мікро — і макроекономікою, але не тотожною їм. Мікроекономіка розглядає ринок з позицій попиту і пропозиції, тобто вивчає економічну середовище, в якому функціонує конкретне підприємство. Ця середовище, що характеризується економічною, правовою і політичною обстановкою, є середовищем активної, надає безпосередню дію на всіх суб’єктів ринкової економіки, і від конкретного підприємства не залежить. Тому мікроекономічний аналіз базується не на виробничих проблемах підприємства, а виходить із впливу ринку на конкретне підприємство, і обумовлений цим середовищем попит розглядається підприємством як задана величина.

Макроекономічні проблеми — ціни на виробничі фактори, розподіл національного доходу, зайнятість і купівельна спроможність населення і т. д. для економіки підприємства також є заданими величинами, які необхідно враховувати при здійсненні підприємством виробничої і господарської діяльності.

Будучи прикладною дисципліною, економіка підприємства широко використовує методи дослідження, характерні для прикладних економічних наук. Методи статистичного та порівняльного аналізу дозволяють зіставляти приватні та узагальнюючі показники, аналізувати динаміку розвитку підприємства. Імовірнісні та прогностичні методи дозволяють розробляти стратегічні підприємницькі рішення. Математичні моделі дозволяю! оцінити вплив економічних ситуацій на поведінку різних економічних показників. Методи графічного зображення сприяють кращому сприйняттю досліджуваного процесу.

При розгляді перелічених питань основна увага була приділена сфері виробництва товарів і послуг як найбільш поширених видів ділової активності. Для більш глибокого вивчення окремих питань економіки підприємства можна скористатися названими в списку літератури книгами.

Короткий опис статті: книги по економіці Електронний підручник: «Економіка підприємства» Автори: Соломатов Ст.В. Виробництво є найважливішою стороною господарської діяльності. Всяке підприємство не існує саме по собі, а пов’язане з економікою в цілому, тому при вивченні господарської діяльності підприємства необхідно розглядати її як з точки зору… підприємства, діяльності, економічної, підприємство, методи, підприємством, є, господарської, економіки, економічних, розробляти, середовищем, процесу, фактори, питань, виробничі, господарські, залежить, економіка, дозволяють, інтересів, дисципліною, конкретне, виробництва, Методи

Джерело: Економіка підприємства — Книги з менеджменту — Електронні книги — Електронні підручники для вузів. Книги з геодезії, фізиці, оптиці…

Також ви можете прочитати