• Різне

  Контрольна робота : Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки

  19.02.2017

  Головна >> Контрольна робота >> Біологія

  Контрольна робота : Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки

  Зміст

  Вступ

  Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки

  Висновок

  Список використаних джерел

  Введення

  Величезна роль, яку відіграють рослини в житті людини, доставляючи йому основну масу органічних речовин, необхідних для живлення та задоволення інших нагальних потреб, загальновідома.

  Але не всі рослини в цьому відношенні рівнозначні, і з цим фактом, безсумнівно, доводилося рахуватися вже первісній людині, тим більше, що поряд з корисними рослинами існує і чимало шкідливих.

  Звідси, мабуть, і виникла у людини потреба відрізняти рослини один від одного, а в зв’язку з цим і необхідність давати їм назви.

  Таким чином, ботаніка як наука виникла і розвивалася у зв’язку з практичними потребами людини. Все розмаїття сучасних культурних рослин створено наполегливою працею людини в результаті послідовного накопичення відомостей про форму і властивості рослинних організмів, їх життєдіяльності, поширення, мінливість і т. д.

  Отже, ботаніка вивчає життя рослин, їх будову, життєдіяльність, умови проживання, походження і еволюційний розвиток.

  Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки

  Ботаніка – це наука про рослини.

  Її завдання – всебічне пізнання рослин: їх будови, життєвих функцій, поширення, походження, еволюції.

  Глобальна проблема сучасності – виробництво їжі. Швидкий ріст населення земної кулі висуває завдання максимальної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва: підвищення врожайності вирощуваних культур і продуктивності тваринництва.

  Цю задачу вирішують технологічні науки: рослинництво і тваринництво, що базуються на досягненнях фундаментальних біологічних дисциплін, серед яких перше місце займає ботаніка. Не менш важлива роль рослин у забезпеченні людини деревиною, прядильних волокном, лікарською сировиною та ін

  Ботаніка вивчає рослини на різних рівнях їх організації. Розрізняють декілька структурно-функціональних рівнів.

  Нижній – найбільш древній – суборганизменный рівень моле-кулярных структур, де проходить межа між живим і неживим. Наступний рівень – клітинний. Клітина, її структура та основні біохімічні процеси схожі у всіх організмів. За ним слідує органний, а потім рівень цілісного організму.

  Невід’ємні властивості організмів – здатність до розмноження, спадковість і мінливість. Більш складний рівень організації життя – популяційно-видовий. Вищий рівень – екосистемного, биосферно-биогеоценотический, на якому співтовариства популяцій тварин і рослин разом з їх середовищем існування утворюють функціонально-структурну єдність.

  Основу становлять екосистеми автотрофные зелені рослини – продуценти (виробники), синтезують органічні речовини з неорганічних. Готову органічну речовину використовують консументы (споживачі) – гетеротрофные організми. Органічні залишки продуцентів і консументов руйнуються гетеротрофными редуцентами (бактеріями, грибами) і перетворюються в мінеральні сполуки, знову доступні рослинам. Так відбувається кругообіг речовин і енергії в екосистемі за участю автотрофних і гетеротрофних організмів (рис. 1).

  Автотрофные організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, використовуючи в процесі фотосинтезу сонячну енергію (зелені рослини) або енергію хімічних реакцій – хемосинтез (деякі прокаріоти). Фотосинтезирующие рослини, за словами К. А. Тімірязєва, є джерелом життя на Землі. Щорічно при фотосинтезі акумулюється колосальну кількість сонячної енергії (3?10 21 ккал). Утворюється 5,8?10 10 т органічної речовини. Виділяється в атмосферу 11,5?10 10 т кисню. Гетеротрофные гриби і бактерії традиційно, як і рослини, є об’єктами ботаніки.

  Продуценти

  (зелені рослини)

  Контрольна робота : Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки
  Контрольна робота : Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки

  Короткий опис статті: ботаніка підручник скачати Таким чином, ботаніка як наука виникла і розвивалася у зв’язку з практичними потребами людини Все розмаїття сучасних культурних рослин створено наполегливою працею людини в результаті послідовного накопичення відомостей про форму і властивості рослинних організмів, їх життєдіяльності, поширення, мінливість і т д рослин, ботаніка, рослини, наука, Контрольна робота

  Джерело: Контрольна робота : Ботаніка як наука. Предмет і завдання ботаніки

  Також ви можете прочитати