Різне

Списання основних засобів (ліквідація ОЗ: облік, проводки), Україна

20.02.2017

Списання основних засобів (ліквідація)

Списання основних засобів за рішенням підприємства відбувається, як правило, в результаті невідповідності об’єкта основних засобів установленим критеріям визнання активом, наприклад — з-за фізичного і морального старіння, непридатності до подальшої експлуатації.

У разі списання основних засобів за рішенням платника податку або з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) викрадено, зруйновані чи підлягають ліквідації, або підприємство змушене відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини, враховує у фінансовому результаті залишкову вартість списаних ОЗ. Згідно п. 34 ПСБО 7. фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів надається вічитанием з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних c вибытием основних засобів.

Списання можливе за таких обставин:

01 — за ініціативою підприємства;

02 — з незалежних від підприємства.

При цьому знос об’єкта основних засобів може бути як повний, так і частковий. У цьому випадку на підприємстві створюється постійно діюча комісія, яка:

01 — здійснює безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;

02 — встановлює причини невідповідності ОС критеріям активу;

03 — визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;

04 — визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;

05 — складає акти про списання основних засобів і підписує їх.

Списання основних засобів може відбуватися також з причин, які не залежать від підприємства (стихійне лихо, аварія, крадіжки, розкрадання. ).

Додатково: дивіться збірка «Основні засоби від А до Я» .

Ліквідацію основних засобів в результаті розкрадання потрібно оформити оформлено згідно з вимогами п. 3 Інструкції № 69. B день встановлення факту крадіжки повинна бути проведена інвентаризація та засвідчений факт недостачі основних засобів. При цьому інвентаризаційна комісія у протоколі засідання інвентаризаційної комісії повинно зазначати причини недостачі об’єкта, вимоги до матеріально відповідальній особі, письмово викласти ці причини, рішення про списання украденого об’єкта і встановлення винної особи для подальшого відшкодування збитку. За результатами проведеної інвентаризації підприємство повинно подати в правоохоронні органи заяву. За результатами розгляду заяви правоохоронним органом має бути прийнято рішення про порушення кримінальної справи чи відмову в її порушенні.

Списання основних засобів внаслідок стихійного лиха (аварії) передбачає виконання двох основних умов:

01 — наявність факту стихійного лиха (аварії);

02 — неможливість відновлення об’єкта основних засобів.

тобто характер пошкоджень повинен бути несумісний з подальшим використанням об’єкта основних засобів. Підставою для цього може бути висновок уповноваженого органу (спеціальної комісії): інспекції санітарно-гігієнічного, архітектурно будівельного, пожежного контролю тощо.

При ліквідації основного засобу його залишкова вартість відноситься до складу витрат того звітного періоду, в якому підприємство отримало право на списання такого об’єкта. Крім того, підприємство повинно оприбутковувати деталі, агрегати, вузли, та інші матеріали, отримані при розібранні (демонтажу) ліквідованих основних засобів, з одночасним визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі містять матеріали, які приймаються спеціалізованими заготівельними підприємствами.

При списанні основних засобів, які належать до державної власності, слід дотримуватися Порядку № 1314 від 08.11.2007 р. зокрема, абзацом другим п. 4 цього Порядку передбачено, що списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Проводки розглянемо для трьох випадків:

02. У разі ліквідації внаслідок надзвичайних подій (стихійного лиха, техногенних катастроф тощо) облік і проводки майже ті ж, як у попередньому випадку. Тільки замість субрахунку 746 використовуйте 752, а замість субрахунку 976 — один із субрахунків рахунку 99 .

ПДВ у разі ліквідації ОС

Якщо основні засоби (виробничі або невиробничі) ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація у податковому обліку ПДВ розглядається як поставка цих основних засобів за звичайними цінами (не нижче їх балансової вартості на дату ліквідації, узгод. п. 189.9 ПКУ). Норма цього пункту ПКУ не поширюється на випадки, коли основні засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, або в інших випадках, коли ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник ПДВ подає до органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

При цьому якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції на налічується ПДВ.

Дивіться також тематичні збірники:

Списання основних засобів (ліквідація ОЗ: облік, проводки), Україна
Основні засоби Списання основних засобів (ліквідація ОЗ: облік, проводки), Україна
Бухгалтерський облік Списання основних засобів (ліквідація ОЗ: облік, проводки), Україна
Податок на прибуток

Ще сторінки по темі » Списання основних засобів » (списання):

Короткий опис статті: списання меблів в бюджетній установі Списання основних засобів в Україні: бухгалтерський облік ліквідації, проводки по списанню основних засобів Ліквідація основних засобів, списання основних засобів

Джерело: Списання основних засобів (ліквідація ОЗ: облік, проводки), Україна

Також ви можете прочитати